R&D strooier afstel & advies Mob: 06-18379552
 
Disclaimer

Deze website is met zorg door R&D Strooier Afstel & Advies samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten er in onze site toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het is u niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Code en ontwerp
Programmeercodes en ontwerp zijn eigendom van Mediac, reclame & internet. Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediac genoemde programmeercodes en/ of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden.

In geval van een inbreuk op de de rechten van intellectuele eigendom van R&D Strooier Afstel & Advies en/of haar leveranciers, behoud R&D Strooier Afstel & Advies en/of haar partners zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade te verhalen.
 
Strooitabellen
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
 
© Mediac disclaimer | leveringsvoorwaarden